Yükleniyor...
Daha fazla bilgi için Aşağı İnin

SmartPower İle Tanışın

Enerjilerinizi daha verimli bir şekilde kullanın! Cihazlarınızı uzaktan izleyerek anında müdahale etme imkanıyla bir adım öne geçin.

SmartPower Web Uygulaması

Detaylı İnceleme Yapın.

Verilerinizin güncel kontrolünü yapın, ayarlarını güncelleyin.

SmartPower Web Uygulaması

Haberleşme Terminalleri

Haberleşme Terminalleri
Haberleşme Terminalleri

İşletmelerin enerji tüketimlerinin takip edilebilmesi ve yapısı uygun olan cihazların uzaktan yönetilebilmesi için tasarlanmış gün geçtikce içeriği büyüyen ve gelişen web tabanlı bir sistemdir.

SmartPower enerji yönetim sistemleri GPRS veya Ethernet haberleşme altyapısı kullanılarak işletmelerdeki enerji tüketen makineler ile haberleşme ve yardımcı elemanlar ile makinelerin kontrol edilmesini sağlar. Tanımlanan kurallara görede cihazların çalışmasına müdahale edilebilir. SmartPower enerji yönetim sistemleri www.enerjitakibi.com web adresi veya işletmenin kendi sunucusuna kurulan server yazılımı ile online olarak kullanılabildiği gibi, yerel bilgisayarlara kurulan yazılımlar ile de çalıştırılabilir.

Daha fazla bilgi al


Enerji Ölçüm Çözümleri

Ekranlı Analizör

Ekranlı Analizörler

Şebeke analizörü: 3 faza ait akımı, faz–nötr ve faz-faz gerilimleri, frekansı, aktif ve reaktif güçleri, akım ve gerilim arasındaki açı farkını, güç faktörü değerlerini ölçüp ekranda izlenme imkânını verir. Bununla beraber, aktif ve reaktif enerjileri okur ve kaydeder.

Ölçülen bu büyüklükler için demand ve tepe değerleri de analizör üzerinden izlenebilmektedir. Cihaz ile ilgili gerekli birçok ayarlamalar (Akım Trafo, Gerilim Trafo vb.) menü üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. Haberleşmeli versiyonlarında, tüm okunan parametreler standart Modbus protokolü üzerinden uzaktan izlenebilmekte ve çeşitli ayarlamalar yapılabilmektedir.

Çıkış özelliği bulunan versiyonlarda ise, cihaz menüsü üzerinden ayarlanan (Akım, Gerilim, Aktif ve Reaktif Güç, Cos, Pf vb.) büyüklükler için değer aralığında çıkış verebilmektedir.

Daha fazla bilgi al

Ray-Tipi Analizör

Ekranlı Analizörler

Enerji Verimliliği

Kayıp / Kaçak Takibi

Kayıp / Kaçak Takibi

Ana sayaç ile abone sayaçları toplam tüketimini karşılaştırarak kayıp/kaçak tespiti yapar.

Faturalandırma Entegrasyonu

Faturalandırma Entegrasyonu

OSB tarafından kullanılan faturalandırma yazılımına, sayaç okumaları doğrudan aktarılarak, faturalandırma süreci tamamen otomatize edilir.

Abone Yönetimi

Abone Yönetimi

Abonelerin sayaçlara erişim yetkileri kontrol edilebilir. Sanayi Sicil Belgesi tarihleri takip edilebilir. Geçerlilik süresi geçen veya sona ermek üzere olan belgeler için uyarı maili gönderilir.

Jeneratör İzleme

Jeneratör İzleme

İşletmelerdeki jeneratörlerin alarm durumları ve yakıt seviyeleri takip edilerek, olası bir enerji kesintisinde yaşanılabilecek problemlerin önüne geçilmiş olunur.

Tarife Yönetimi

Tarife Yönetimi

Her ay için ayrı birim fiyatlarla tarifeler oluşturulabilir. Böylece faturalar dönemsel olarak raporlanabilir.

Export Endeks Desteği

Export Endeks Desteği

Elektrik üretimi yapan tesislerin giderek yaygınlaşması, sayaçlardan export endekslerin de okunmasını zorunlu hale getirmiştir. SmartPower sistemi bu konuda da çözüm sunmaktadır.

Ay Sonu Endeksleri

Ay Sonu Endeksleri

Sayaçlar üzerinde tutulan, son 12 aya ait ay sonu endeksleri, terminaller tarafından okunur ve faturalandırmada bu değerler kullanılır.

Aydınlatma Otomasyonu

Aydınlatma Otomasyonu

Web tabanlı kuralların tanımlandığı bu sistem sayesinde, işletmelerdeki veya park ve bahçelerdeki aydınlatma otomasyonunun en verimli düzeye gelmesi sağlanır.

OSB ve Dağıtım Şirketleri

OSB ve Dağıtım Şirketleri

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) 30/07/2015 tarihli ve 5707-1 sayılı kararı ile dağıtım şirketleri ve OSB’ler için belirlenen tüketim limitlerini aşan veya şebekeye enerji veren abonelerin sayaçlarına OSOS kurma zorunluluğu getirilmiştir.

OSOS sayesinde dağıtım şirketleri ve OSB’ler, faturalandırma için sayaçların yanına her ay gitme zorunluluğundan ve maliyetinden kurtulurlar. SmartPower OSOS, faturalandırma yazılımları ile entegre çalışarak süreci tamamen kontrolü altına alır. Bu sayede, insan kaynaklı hataların da önüne geçilmiş olur.

Sayaç, akım trafosu, gerilim trafosu gibi ölçü bileşenlerinde oluşan arızaların ve şebeke kaynaklı problemlerin çok daha hızlı ve yerinde tespit edilmesini sağlar. Enerji kesintilerinden anında haberdar olup, etkilenen bölgeyi tespit ederek hızlı müdahale etme olanağı sunar

OSB’ler aynı sistem üzerinden doğal gaz, su ve atık su tüketimlerini de izleyebilecekleri entegre bir sistem kurabilirler. Abonelere de enerji tüketimlerini izleme ve kompanzasyon takibi gibi katma değerli hizmetler verme olanağı sunar.

Su ve Kanalizasyon İdareleri

Su ve Kanalizasyon İdareleri

Sorumluluğu altındaki bölgelerde çok sayıda ve dağınık bir işletme sorumluluğu olan Su ve Kanalizasyon İdareleri, SmartPower sistemi sayesinde hem tüketimlerini takip edebilir, hem de kuyu - depo otomasyonu ihtiyaçlarını kolayca karşılayabilirler.

Sistem, GSM altyapısını kullandığı için yazılım arayüzünden, tüketim yapılan lokasyonları ve içerisinde bulunan işletmeleri harita üzerinden görüntüleyebilir. Ayrıca, analog modüllerin sisteme entegre edilmesiyle, yeni bir SCADA sistemine gerek kalmadan, işletmelerdeki cihazların sensör verileri izlenebilir ve tanımlanan limit değerlerine göre alarm durumları oluşturularak bu cihazların uzaktan kontrolü sağlanmış olur. Böylece, enerji tasarrufu sağlanmakla beraber cihazların kontrolüyle, oluşabilecek problemlerin önüne geçilmiş olur.

Çok Aboneli Ortak Alanlar

Çok Aboneli Ortak Alanlar

Alışveriş merkezleri ve teknoloji geliştirme bölgeleri gibi tek fatura aboneliğinin ve çok fazla sayıda tüketicinin olduğu ortak kullanımlı alanlarda, SmartPower sistemi ile hem ayrı ayrı tüketimler ölçülür, hem de ortak tüketim, istenilen değerlere göre tüketicilere dağıtılarak faturalandırma işlemi otomatik olarak yapılır. Böylece, enerji kaybı olmaksızın adil bir tüketim faturalandırması yapılmış olur

Belediyeler ve Kamu Kurumları

Belediyeler ve Kamu Kurumları

Farklı lokasyonlarda işletmeleri bulunan belediye ve kamu kurumları, tesislerinin enerji tüketimi ve kompanzasyon durumlarını kontrol ederek, reaktif bedel ödemekten kurtulup, önemli düzeyde enerji verimliliği sağlayabilirler. Ayrıca park ve bahçe aydınlatmaları ile jeneratör izleme gibi ilave çözümlerle de elde edilen enerji tasarrufu üst düzeye çıkarılabilir.Referanslar